Bolesti na lišću


Crne pege na listu ruže i zelene vaši


Najezda azijske bubamare


Dezinfekcija zemljišta, semena i reznica


Najčešće korišćeni fungicidi


Otrovnost fungicida


Pegavost duž nerava platana


Pepelnica kod hrasta


Pegavost lista javora


Bolesti divljeg kestena