Prijava projektanata

UČESTVUJ NA KONKURSIMA I ZARADI

Ako si student ili inženjer pejzažne arhitekture, prijavi se u projektantsku bazu na sajtu živeti sa biljkama.
Organizujemo konkurse za izradu idejnih rešenja dvorišta, parkova, skverova i drugih objekata.

 

 Preuzmi obrazac i popuni svoje podatke:

obrazac_za_prijavu

Obrazac pošalji na mejl:

zivetisabiljkama.kontakt@gmail.com

KAKO SVE FUNKCIONIŠE

Kada investitor odredi uslove konkursa, mi vas SMS-om obaveštavamo o konkursu a svu dokumentaciju šaljemo na vaš mejl.
Tada definišemo i cenu otkupa najboljeg rešenja.
Ukoliko želite da učestvujete na konkursu odgovarate potvrdno na naš mejl i radite idejno rešenje do zadatog roka. Tada se investitoru predstavljaju rešenja a on odabira jedno (opciono i više rešenja) a za otkup izabranog rešenja se isplaćuje unapred definisana suma.
Investitor može definisati ponudu i tako da svi pristigli radovi mogu biti nagrađeni kako bi stimulisao projektante da ozbiljno pristupe radu.
Ukoliko je potrebna izrada kompletne projektne dokumentacije, to će biti povereno autoru nagrađenog rada. Ukoliko autor ne želi da radi projekat ili ukoliko njegova stručnost ne zadovoljava kriterijume, izrada projekta će biti poverena nekom drugom projektantu koji ispunjava te uslove. (Zbog gore navedenog, vrlo je važno da redovno ažurirate podatke o stručnoj spremi)

Napomena:
*  Tehnika izrade idejnog rešenja je individualna stvar kod projektanta osim ako u uslovima konkursa to nije precizirano.
*  Prijava je besplatna.