Zeleni krovovi

Projektovanje i izrada zelenih krovova i krovnih vrtova

Kako napraviti zeleni krov?

Ukoliko imate želju ili razmišljate da formirate zeleni krov na svojoj zgradi, hotelu, industrijskom  ili investicionom objektu, garaži, seoskoj kući, ali vas muče nedoumice ili strahovi, bezbednost, efikasnost, troškovi – kontaktirajte nas. Zajedno ćemo pronaći najbolje rešenje, kako bi zeleni krov ispunio sve Vaše zahteve!

Firma Živeti sa Biljkama je specijalizovana za izradu zelenih krovova o čemu svedoče brojni izvedeni radovi.
Ugrađujemo opremu renomiranih svetskih proizvođača kao što su DIADEM® GEOMAT® GEOPLAST dok za supstrate posedujemo tehničke karakteristike i elaborat urađen na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

U ponudi imamo nekoliko standardnih supstrata domaće proizvodnje, pogodnih za intenzivne, poluintenzivne i ekstenzivne zelene krovove i odgovarajuće ateste.
U mogućnosti smo da prilagodimo recepturu supstrata i izađemo u susret potrebama da se dobije što lakši a pritom što jeftiniji zemljišni sloj. Zelenilo krovnog vrta može činiti pokrivač od seduma (rasad seduma ili tepih sedumi), trava, perene, nisko žbunje pa čak i drveće. Prema zahtevu ugrađujemo zalivne sisteme na krovne zelene površine.

TIPOVI ZELENIH KROVOVA:

Ekstenzivni zeleni krovovi

Na ekstenzivnom zelenom krovu formira se lagana vegetacija koja zahteva minimalno održavanje i sastoji se od tri sloja- sloj koji omogućava rast vegetacije, sloj za filtriranje i drenažu. Između supstrata i drenažnog sloja postavlja se filter. Njegova uloga je da zadrži fine čestice iz supstrata, kako bi drenažni sistem dobro obavljao svoju funkciju.

Na ovoj vrsti zelenog krova sade se uglavnom sedumi. Debljina supstrata je do šest do deset centimetara. Zahteva samo redovno plevljenje korova i đubrenje supstrata, ali samo dok vegetacija ne prekrije površinu krova. Posle toga je ekstenzivni krov dovoljno održavati dva puta godišnje – u proleće i jesen.

Poluintenzivni tip zelenog krova

Ova vrsta zelenog krova podrazumeva sadnju biljaka visine od 25 do 50 centimetara, uglavnom  seduma, perena i niskog žbunja. Dubina sloja supstrata je oko 20 -30 santimetra. Održavanje je kombinacija ekstenzivnog i intenzivnog tipa zelenog krova i uglavnom je to dva do tri puta godišnje.

Intenzivni tip zelenog krova

Intenzivni tip bi se mogao nazvati i “krovni vrt” a može izgledati kao bilo koja druga zelena površina u prirodi. Zahtevniji su za izgradnju i održavanje, ali daju i veći efekat. Na ovaj tip zelenog krova sadi se rastinje od pola do čak četiri metra, a formiraju se i travnjaci. Dubina  sloja zemlje je oko 50 santimetra pa naviše.

Cene izrade krovnih vrtova

Cena izrada krovnog vrta je od 39 eur pa na više u zavisnosti od više faktora.
Za precizniju cenu pozovite nas.

Cene supstrata za krovne vrtove

Cena supstrata za krovne vrtove su od 60 eur/m3 pa na više u zavisnosti od sastojaka koji diktiraju težinu supstrata.
Za precizniju cenu pozovite nas.